Usavršite se. Povežite se. Gradite EU budućnost.

Šira lista kandidata koji su zadovoljili kriterije propisane Pravilima učešća

Predodabir kandidata, potencijalnih učesnika Programa EU za mlade državne službenike u BiH – krug II, je završen.

KONTAKTI

Ako imate bilo kakvih pitanja, voljeli bismo čuti vaše mišljenje.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

British Council djeluje u skladu s britanskim zakonima o zaštiti ličnih podataka, kao i zakonima drugih zemalja koji ispunjavaju međunarodno prihvaćene standarde.