Historija

Državna škola za javnu upravu (Ecole Nationale d’Administration – ENA), koju je 1945. godine osnovao general de Gaulle, je škola osnovana s ciljem da omogući praktičnu obuku kojom će se dati širi pristup najvišim izvršnim nivoima državne službe i poboljšati profesionalna praksa viših državnih službenika/službenika javne uprave.

Misija ENA-e je demokratizirati zapošljavanje viših državnih službenika/službenika javne uprave i profesionalizirati njihovu obuku. Škola kontinuirano razvija svoje strukture i svoja učenja kako bi ostala vjerna načelima iz 1945. godine.

 

Misija

Glavno zaduženje škole je zapošljavanje, putem natjecateljskog prijemnog ispita, i obuka muškaraca i žena koji će javnu upravu učiniti živom institucijom i omogućiti joj prilagođavanje vremenima koja se stalno mijenjaju. U isto vrijeme, škola svojim diplomcima mora usaditi etička načela državne službe koja se zasnivaju na vrijednostima odgovornosti, političke neutralnosti i nesebične službe.

Druga misija koju osigurava ENA je kontinuirana obuka najviših državnih službenika/službenika javne uprave kako bi razvili vještine i kompetencije koje su im potrebne za vršenje funkcija u francuskoj javnoj upravi.

U tom cilju, ENA osigurava međuresorni razvoj karijere, slijedeći multidisciplinarni pedagoški pristup. Stoga zauzima centralno mjesto u francuskom sistemu upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru i igra glavnu ulogu u osavremenjavanju državne službe.

 

Preuzmi prezentaciju o institutu

Više informacija na: www.ena.fr