Reforma javne uprave i dalje je među oblastima na koje se fokusira pomoć EU zemljama Zapadnog Balkana koje čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija (u daljem tekstu: ZB-6). Prema strategiji dogovorenoj tokom Berlinskog procesa u okviru Agende povezanosti EU za Zapadni Balkana (EU‘s Connectivity Agenda for Western Balkans), Evropska komisija pokrenula je 2016. pilot aktivnost za regionalni izvršni program i komponentu razmjene za mlade državne službenike sa Zapadnog Balkana pod nazivom “Program EU za mlade državne službenike na Zapadnom Balkanu “ (EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans – EUSYP).

Pozitivan učinak ove pilot aktivnost omogućio je i poboljšao dvije temeljne aktivnosti procesa pridruživanja EU na Zapadnom Balkanu: reformu javne uprave i regionalnu saradnju. Na osnovu ohrabrujućih rezultata pilot projekta predstavljenog u kontekstu samita u Trstu održanog u julu 2017., Evropska komisija je nakon pozitivnog mišljenja Odbora za IPA (država članica), odlučila nastaviti EUSYP kroz daljnja dva kruga izbora (tj. II i III krug).

Devedeset (90) mladih državnih službenika (po petnaest iz svake od ZB-6 zemalja korisnica) koristilo je pogodnosti izvršnog programa implementiranog u partnerstvu sa Science Po (Pariz) i College of Europe (Briž).

U toku programa, državni službenici učestvovali su u komponenti regionalne razmjene koja je podrazumijevala da svaki/a od njih provede dvije sedmice u javnoj upravi susjedne zemlje korisnice ZB-6/IPA II. Regionalna saradnja ostaje katalizator procesa proširenja i ključni faktor koji omogućava sveobuhvatne reforme i povratak održivom ekonomskom rastu na Zapadnom Balkanu. Ova komponenta regionalne saradnje u Programu olakšala je kritičke procjene sustručnjaka, učenje i razmjenu dobrih praksi te pomogla učesnicima da bolje razumiju susjedne “druge” čime je doprinijela i naporima u cilju pomirenja u regiji. Tokom faze razmjene, pripremljeno je 18 sažetih prikaza politika i predstavljeno vladama Zapadnog Balkana.

* Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s rezolucijom UNSCR 1244/1999 i mišljenjem ICJ-a o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.