Prvi ciklus „Programa EU za mlade državne službenike u BiH“ zvanično je završen Finalnom konferencijom koja se održala u Sarajevu, 28. i 29. septembra 2021. godine. U sklopu „Programa EU za mlade državne službenike u BiH“, kojeg finansira Evropska unija, a implementira British Council u BiH, 25 odabranih državnih službenika i službenica su prošli četverosedmičnu obuku realizovanu u saradnji sa partnerskom institucijom College of Europe iz Belgije, te učestvovali u trosedmičnim programima razmjene unutar BiH i sa zemljama Zapadnog Balkana. Zahvaljujući stečenim znanjima i vještinama kreirali su javne politike, koje su predstavili na konferenciji, iz oblasti poput osiguravanja ljudskih i materijalnih resursa za efikasnije ispunjenje obaveza u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, smanjenje stepena korupcije u javnom sektoru, te korištenje digitalnih alata u svrhu ubrzavanja procesa javne uprave.

Šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Nicolas Bizel, istakao je da je ovaj program nastavak EU reformskih inicijativa u našoj zemlji. „Kroz jačanje javne uprave po standardima Evropske unije, Bosna i Hercegovina ima priliku da pokrene velike procese u efikasnijem i bržem rješavanju mnogih tekućih problema koje trenutno ima. Raduje me što je veliki broj mladih državnih službenika prepoznao važnost ovakvih promjena“, istakao je Bizel.

Direktorica projekta ispred British Councila u BiH, Amila Lagumdžija, navela je na današnjoj konferenciji da mladi iz javnog sektora žele ojačati državni aparat svojim djelovanjem. „Edukaciju mladih državnih službenika moramo posmatrati kao platformu za jačanje javnog sektora. Javni sektor u Bosni i Hercegovini treba da bude alat koji je na usluzi građanima, ali i mjesto adekvatnog razvoja i rada samih uposlenika“, istakla je Lagumdžija. Nakon uspješno završenog prvog ciklusa, British Council trenutno realizuje i drugi krug programa, sa ciljem edukacije što većeg broja mladih državnih službenika u Bosni i Hercegovini.

Glavni cilj projekta je da pobudi interesovanje mladih državnih službenika o važnosti razvoja sektora javne uprave u BiH. „Svi smo stekli nova znanja i vještine koje svakodnevno možemo primjenjivati u svom radu, i mislim da smo kroz ovakav vid edukacije bolje pripremljeni za procese integracije BiH ka EU koji nam predstoje“ ističe Sonja Turić, učesnica prvog ciklusa.

“Poseban kvalitet ovog programa je unaprjeđenje međuinstitucionalne razmjene koja u velikoj mjeri ubrzava razvoj djelovanja javnog sektora“, naveo je na današnjoj konferenciji Haris Sijarić, također jedan od učesnika prvog ciklusa.

Učesnici i gosti konferencije su uživali u 12-minutnim prezentacijama, a sada i vi, na linkovima ispod, možete pogledati video snimke svake od prezentacija.

GRUPA I: Uključivanje interesnih grupa u izradu javnih politika u BiH u pristupanju EU
GRUPA II: Osiguranje adekvatnih ljudskih i materijalnih kapaciteta za efikasno izvršavanje obaveza u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH
GRUPA III: Suočavanje sa problemom korupcije u javnim institucijama u BiH kroz unaprjeđenje mehanizama za borbu protiv korupcije i podizanje svijesti
GRUPA IV: Korištenje digitalnih alata u svrhu poboljšanja procesa zapošljavanja u javnoj upravi u BiH
GRUPA V: Uvođenje e-uprave kao glavni preduvjet za digitalizaciju i upravljanje javnim uslugama u BiH