(Sarajevo, 28. septembar, 2021) Prvi ciklus „Programa EU za mlade državne službenike“, zvanično je završen finalnom konferencijom, koja se održava u Sarajevu, 28. i 29. septembra. U Programu EU za mlade državne službenike koji je finansiran od strane Evropske unije, a implementira ga British Council u BiH odabranih 25 učesnica i učesnika su prošli osmosedmičnu obuku, u saradnji sa partnerskom institucijom College of Europe iz Belgije. Zahvaljujući stečenim znanjima i vještinama kreirali su javne politike koje su predstavili na konferenciji iz oblasti poput osiguravanja ljudskih i materijalnih resursa za efikasnije ispunjenje obaveza u sistemu koordinacije procesa ka Evropskim integracijama, smanjenje stepena korupcije u javnom sektoru, te korištenje digitalnih alata u svrhu ubrzavanja procesa javne uprave.

Šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Nicolas Bizel istakao je da je ovaj program nastavak EU reformskih inicijativa u našoj zemlji. „Kroz jačanje javne uprave po standardima Evropske unije, Bosna i Hercegovina ima priliku da pokrene velike procese u efikasnijem i bržem rješavanju mnogih tekućih problema koje trenutno ima. Raduje me što je veliki broj mladih državnih službenika prepoznao važnost ovakvih promjena“, istakao je Bizel.

Direktorica projekta ispred Biritish Councila u BiH Amila Lagumdžija, navela je na današnjoj konferenciji da mladi iz javnog sektora žele ojačati državni aparat svojim djelovanjem. „Edukaciju mladih državnih službenika moramo posmatrati kao platformu za jačanje javnog sektora. Javni sektor u Bosni i Hercegovini treba da bude alat koji je na usluzi građana, ali i mjesto adekvatnog razvoja i rada samih uposlenika“, istakla je Lagumdžija. Nakon uspješno završenog prvog ciklusa, British Council trenutno realizuje i drugi krug programa, sa ciljem edukacije što većeg broja mladih državnih službenika u Bosni i Hercegovini.

Glavni cilj projekta je da probudi interesovanje mladih državnih službenika o važnosti razvoja sektora javne uprave u BiH. „Svi smo stekli nova znanja i vještine koje svakodnevno možemo primjenjivati u svom radu, i mislim da smo kroz ovakav vid edukacije bolje pripremljeni za procese integracije BiH ka EU koji nam predstoje“ ističe Sonja Turić, učesnica prvog ciklusa.

“Poseban kvalitet ovog programa je unaprjeđenje međuinstitucionalne razmjene, koja u velikoj mjeri ubrzava razvoj djelovanja javnog sektora“, naveo je na današnjoj konfereniciji Haris Sijarić, također jedan od učesnika prvog ciklusa.