Mladi državni službenici iz cijele BiH spremni za četverosedmičnu obuku iz oblasti EU integracija

Dvadeset i pet mladih državnih službenika i službenica iz cijele Bosne i Hercegovine u naredna dva mjeseca pohađat će online obuku iz oblasti evropskih integracija, a ovom prilikom obradit će teme kao što su „Razumijevanje dinamike EU“, „BiH i politika proširenja“, „Upravljanje promjenom za bolju efikasnost javnih usluga“ te „Od oblikovanja politike do evaluacije“. Predavanja će predvoditi prestižni univerzitet College of Europe iz Briža.

U Sarajevu su 22. i 23. oktobra su održana uvodna predavanja o projektu „Program EU za mlade državne službenike u BiH“ koji omogućava stručno usavršavanje državnih službenika u procesu EU integracija. Projekat finansira Evropska unija, a implementira British Council u BiH.