Šira lista kandidata koji su zadovoljili kriterije propisane Pravilima učešća

Predodabir kandidata, potencijalnih učesnika Programa EU za mlade državne službenike u BiH – krug II, je završen.