Ko smo mi?

Program EU za mlade državne službenike u BiH je projekat koji pomaže Bosni i Hercegovini pri razvoju profesionalnog i depolitizovanog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama. Program nudi stručno usavršavanje i mobilnost novoj generaciji državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja EU i koji će voditi promjene tokom procesa proširenja.

Specifični ciljevi

  • izgraditi stručne kapacitete državnih službenika i usaditi im posvećenost državnoj službi usmjerenoj na EU kroz povećano znanje i razumijevanje procesa pridruživanja EU
  • poticati međusobnu povezanost i mobilnost ovih pokretača promjene kroz omogućavanje programa razmjene unutar BiH i programa za mobilnost na Zapadnom Balkanu.

Ove aktivnosti su osmišljene kako bi se bosanskohercegovačkim institucijama svih nivoa pružila podrška u rješavanju specifičnih potreba utvrđenih tokom procesa integracije u Evropsku uniju, kao i podršku u pripremi i provođenju IPA programa / aktivnosti finansiranih sredstvima iz Instrumenta pretpristupne pomoći.

Program EU za mlade državne službenike u BiH predstavlja nastavak reformskih inicijativa vezanih za process jačanja kapaciteta mladih državnih službenika koje su pokrenute u sklopu regionalnog programa na Zapadnom Balkanu. Ukupno 50 mladih državnih službenika (po 25 svake godine tokom dvogodišnjeg projekta) iz javne uprave u BiH na nivou države, dva entiteta, deset kantona i Distrikta Brčko će zajedno učestvovati u prilagođenom programu obuke na College of Europe u Belgiji i Ecole Nationale d’Administration u Francuskoj.

Program će pokriti ključna područja javne uprave i područja relevantna za proces EU integracija. Kraće trajanje programa će im pomoći da ograniče odsustvo s posla, ali intenzivna priroda programa će im ipak pružiti globalnu perspektivu na sektor javne uprave. Zajedničko pohađanje programa omogućava komponentu razmjene koja podrazumijeva da svaki kandidat provede sedmicu dana u instituciji u nekoj drugoj državi na Zapadnom Balkanu, nakon čega bi uslijedio dvosedmični program razmjene unutar BiH gdje bi kandidati zajednički radili na izradi politika i preporuka.

Ko se može prijaviti?

Ciljna grupa Programa EU za mlade državne službenike u BiH su motivisani i talentovani mladi državni službenici koji su trenutno zaposleni u javnoj upravi, sa radnim iskustvom od jedne do sedam godina na polju procesa EU integracija/pridruživanja. Svi kandidati moraju biti direktno uključeni u proces EU integracija u institucijama na nivou države, dva entiteta, Distrikta Brčko, deset kantona, kao i u drugim javnim institucijama koje se bave pitanjima vezanim za pridruživanje EU.