EUSYP BiH – I KRUG
FAZA PRETHODNE OBAVIJESTI I PODNOŠENJA PRIJAVA31. avgust – 20. septembar 2020. godine
PREDODABIR KANDIDATA (priprema šire liste)21. – 23. septembar 2020. godine
APTIS TEST ENGLESKOG JEZIKA (priprema uže liste kandidata za intervjue)28. – 29. septembar 2020. godine
INTERVJUI5. – 9. oktobar 2020. godine
KONAČNI REZULTATI16. oktobar 2020. godine