Važni datumi za Rundu I:
Finalna konferencija septembar 2021.
Posjeta institucijama EU u Briselu maj 2022.

 

Važni datumi za Rundu II:
Proces apliciranja i selekcije kandidata septembar-oktobar 2021.
Prva obuka na Ecole nationale d’administration u Francuskoj novembar 2021.
Druga obuka na College of Europe u Belgiji februar 2022.
Posjeta zemljama Zapadnog Balkana mart-april 2022.
Razmjena unutar BiH maj 2022.
Finalna konferencija juni 2022.