Važni datumi za Rundu I:
Finalna konferencijaseptembar 2021.
Posjeta institucijama EU u Briselumaj 2022.

 

Važni datumi za Rundu II:
Proces apliciranja i selekcije kandidataseptembar-oktobar 2021.
Prva obuka na Ecole nationale d’administration u Francuskojnovembar 2021.
Druga obuka na College of Europe u Belgijifebruar 2022.
Posjeta zemljama Zapadnog Balkanamart-april 2022.
Razmjena unutar BiHmaj 2022.
Finalna konferencijajuni 2022.