British Council djeluje u skladu s britanskim zakonima o zaštiti ličnih podataka, kao i zakonima drugih zemalja koji ispunjavaju međunarodno prihvaćene standarde.

Imate pravo zatražiti od nas ispis svih podataka koje imamo o vama. Imate pravo zahtijevati ispravke svih eventualnih netačnosti u tim podacima. Ukoliko vas brine način korištenja vaših ličnih podataka, imate pravo uložiti žalbu tijelu nadležnom za nadzor zaštite ličnih podataka.

Detaljnije informacije o zaštiti ličnih podataka možete pronaći na našoj internetskoj stranici (privacy section) a možete se obratiti i lokalnom uredu British Councila.

Vaši lični podatci ostaju pohranjeni u našim bazama sedam godina od trenutka prikupljanja.